""

Các gói dịch vụ bảo dưỡng

Tác giả : Ngày đăng : Ngày sửa :

Đến với Lọc nước an toàn thì quý khách hàng sẽ được đăng ký các gói dịch vụ bảo dưỡng vô cùng chuyên nghiệp với mức giá cực kỳ ưu đãi. Cụ thể ở đây Lọc nước an toàn sẽ đưa ra những gói Bảo trì, Bảo dưỡng với mức giá cả như sau, bạn hãy cùng tìm hiểu để chọn gói cho mình thật phù hợp:

1. Gói Dịch vụ Bảo trì - Bảo dưỡng

 • Trong gói Dịch vụ - Bảo trì bảo dưỡng sẽ bao gồm 4 gói như sau: Gói Bảo trì (Safety), Gói Total Care K5, Gói Total Care K7, Gói Total Care K8.
 • Trong gói bảo hành mở rộng sẽ bao gồm 2 gói như sau: Gói Dynamic Care DK7 và Gói Dynamic Care DK8.

Với mỗi gói của 6 gói liên quan đến dịch vụ Bảo dưỡng của Lọc nước an toàn cũng sẽ bao gồm 6 gói đó là: Gói Total Care K5, Gói Total Care K7, Gói Total Care K8, Gói Dynamic Care DK7, Gói Dynamic Care DK8 và Gói Bảo trì (Safety).

2. Thông tin cụ thể của từng gói Dịch vụ Bảo trì - Bảo dưỡng

Gói thứ 1: Total Care K5

Gói Total Care K5 chính là gói dịch vụ chăm sóc bảo hành mang tính toàn diện cho máy thuộc 5 cấp khác nhau. Khi khách hàng tham gia vào gói Total Care K5 thì sẽ được hưởng nhiều quyền lợi quan trọng bao gồm:

 • Được bảo hành hoặc được thay tế tất cả những linh kiện máy 5 cấp nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra.
 • Được thay thế lõi lọc cho tất cả các lõi của máy lọc nước Lọc nước an toàn tiêu chuẩn 5 cấp bao gồm: Lõi lọc 1, lõi lọc 2, lõi lọc 3, màng lọc RO và lõi T33. Quy trình thay lõi lọc sẽ được diễn ra như sau:Với lõi lọc số 1: Sẽ là 4 lõi và định kỳ 3 tháng sẽ thay 1 lần tương đương quý khách sẽ được 4 lần thay.

Với lõi lọc số 2: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng sẽ thay 1 lần tương đương quý khách sẽ có 2 lần thay.

Với lõi lọc số 3: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng sẽ thay 1 lần tương đương quý khách sẽ có 2 lần thay.

 Với màng lọc RO thì quý khách sẽ được thay thế nếu xảy ra trường hợp bị tắc hoặc bị thủng màng khi tham gia vào gói dịch vụ này.

Với lõi lọc T33: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay 1 lần tương đương quý khách sẽ có 1 lần thay.

 • Những vấn đề liên quan đến phát sinh nếu thay thêm những lõi lọc không nằm trong hợp đồng khách hàng cần phải chịu thêm chi phí thay theo mức giá niêm yết ở công ty Lọc nước an toàn.
 • Quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy lọc nước và kiểm tra chất lượng máy lọc nước tại nhà quý khách sẽ định kỳ là 3 tháng 1 lần.
 • Lọc nước an toàn đảm bảo thực hiện xử lý và khắc phục 100% những sự cố xảy ra trong thời gian là 24 giờ.
 • Lọc nước an toàn sẽ tư vấn quý khách sử dụng máy lọc nước cũng như những giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt phù hợp nhất.

Gói thứ 2: Total Care K7

Với gói Total Care K7 thì đây chính là gói dịch vụ chăm sóc và bảo hành toàn diện cho máy với 7 cấp. Khi tham gia vào gói Total Care K7 thì quý khách hàng sẽ được hưởng nhiều những quyền lợi ưu đãi như sau:

 • Được bảo hành hoặc thay thế tất cả những linh kiện thuộc về dòng máy lọc nước Lọc nước an toàn 7 cấp nếu xảy ra các sự cố.
 • Được thay thế lõi lọc cho những lõi của máy lọc nước theo tiêu chuẩn 7 cấp Lọc nước an toàn bao gồm các lõi 1, 2, 3 cùng với màng lọc RO, lõi lọc T33, lõi khoáng đá và lõi nano bạc. Quy trình thay lõi sẽ được diễn ra như sau:

Với lõi lọc số 1: Sẽ là 4 lõi và định kỳ 3 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 4 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 2: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 3: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay lõi.

Với màng lọc RO nó sẽ được thay thế nếu trong quá trình sử dụng gói dịch vụ có bất cứ trường hợp bị tắc hoặc thủng màng lọc RO xảy ra.

Với lõi lọc số 5 T33: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 6 khoáng đá: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 7 Nano bạc: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

 • Nếu phát sinh cần phải thay thêm những lõi lõ không nằm trong quy định hợp đồng thì lúc này khách hàng cần phải chịu thêm về chi phí theo bảng giá niêm yết của công ty Lọc nước an toàn.
 • Quá trình bảo dưỡng, bảo trì máy lọc nước và kiểm tra chất lượng nước tại nhà của khách hàng sẽ được diễn ra định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Đảm bảo thực hiện xử lý và khắc phục 100% sự cố trong thời gian chỉ 24 giờ đồng hồ.
 • Lọc nước an toàn hỗ trợ tư vấn sử dụng máy lọc nước cũng như các giải pháp liên quan đến xử lý nguồn nước sinh hoạt nhanh chóng.

Gói thứ 3: Total Care K8

Với gói Total Care K8 chính là gói dịch vụ chăm sóc bảo hành toàn diện đối với máy lọc nước 8 cấp. Tham gia vào gói Total K8 thì khách hàng sẽ nhận được những quyền lợi như sau:

 • Tiến hành bảo hành hoặc thay thế tất cả những linh kiện thuộc về máy lọc nước 8 cấp nếu xảy ra bất cứ sự cố.
 • Tiến hành thay lõi lọc cho tất cả các lõi của máy lọc nước Lọc nước an toàn theo tiêu chuẩn 8 cấp bao gồm: Lõi số 1, 2, 3, màng lọc RO, lõi T33, lõi khoáng đa, lõi hồng ngoại xa, lõi nano bạc. Cụ thể quy trình thay lõi lọc sẽ diễn ra như sau:

Với lõi lọc số 1: Sẽ là 4 lõi và định kỳ 3 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 4 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 2: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 3: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay lõi.

Với màng lọc RO thì quý khách sẽ được thay thế nếu xảy ra tình trạng bị tắc hay thủng màng trong quá trình dùng gói dịch vụ bảo dưỡng bảo trì của Lọc nước an toàn.

Với lõi lọc số 5 T33: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 6 Khoáng đá: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 7 Hồng ngoại xa: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 8 Nano bạc: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

 • Nếu như phát sinh cần thay thêm những lõi lọc và không nằm trong hợp đồng khách hàng lúc này cần phải chịu thêm chi phí thay lõi theo giá niêm yết của công ty Lọc nước an toàn.
 • Với dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy lọc nước và kiểm tra chất lượng nước tại nhà thì định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Lọc nước an toàn đảm bảo sẽ xử lý và khắc phục 100% sự cố xảy ra trong thời gian 24 giờ đồng hồ.
 • Lọc nước an toàn sẽ tư vấn quá trình sử dụng máy lọc nước cũng như những giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt cùng quý khách cho hiệu quả nhất.

Gói thứ 4: Dynamic Care DK7

Gói Dynamic Care DK7 chính là gói về dịch vụ chăm sóc, thay lõi cũng như bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Khi khách hàng tham gia vào gói Dynamic Care DK7 thì sẽ được hưởng những quyền lợi bao gồm:

 • Quý khách sẽ được thay thế những lõi lọc có trong máy lọc nước bao gồm các lõi 1, 2, 3 cùng với lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi nano bạc. Quy trình thay lõi sẽ được diễn ra cụ thể như sau:

Với lõi lọc số 1: Sẽ là 4 lõi và định kỳ 3 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 4 lần thay.

Với lõi lọc số 2: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay.

Với lõi lọc số 3: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay.

Với lõi lọc T33: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 6 Khoáng đá: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 7 Nano Bạc: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

 • Với những linh kiện như là bơm 8369, bình áp, màng lọc RO nếu xảy ra hư hỏng khi khách hàng đang dùng gói bảo dưỡng này thì khi thay thế sẽ được giảm đến 30% so với giá niêm yết của Lọc nước an toàn.
 • Với những linh kiện còn lại của máy lọc nước nếu hư hỏng xảy ra trong quá trình dùng gói khách hàng cần thay thế thì sẽ tính theo chi phí giá niêm yết của Lọc nước an toàn.
 • Quá trình thực hiện bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra chất lượng nước sẽ được Lọc nước an toàn thực hiện định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Lọc nước an toàn đảm bảo quá trình xử lý, khắc phục xử cố liên quan đến máy lọc nước sẽ trong vòng 24 giờ.
 • Lọc nước an toàn cũng đảm bảo tư vấn sử dụng máy cũng như những giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt tốt nhất cho khách hàng của mình.

Gói thứ 5: Dynamic Care DK8

Với gói Dynamic Care DK9 thì đây là gói dịch vụ chăm sóc, thay lõi định kỳ của Lọc nước an toàn với những quyền lợi cho khách hàng tham gia như sau:

 • Quý khách sẽ được thay thế những lõi lọc cho máy lọc nước Lọc nước an toàn bao gồm 7 lõi: Lõi lọc 1, 2, 3, lõi lọc T33, lõi khoáng đá, lõi hồng ngoại xa cùng lõi Nano Bạc. Quy trình thay lõi sẽ được diễn ra cụ thể như sau:

Với lõi lọc số 1: Sẽ là 4 lõi và định kỳ 3 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 4 lần thay.

Với lõi lọc số 2: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay.

Với lõi lọc số 3: Sẽ là 2 lõi và định kỳ 6 tháng thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 2 lần thay.

Với lõi lọc số 5 T33: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay.

Với lõi lọc số 6 khoáng đá: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 7 hồng ngoại: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

Với lõi lọc số 8 Nano Bạc: Sẽ là 1 lõi và định kỳ 1 năm thay lõi 1 lần, tương đương khách hàng sẽ có 1 lần thay lõi.

 • Đối với những linh kiện như là: Bình áp, màng lọc RO, bơm 8369 thì trong quá trình sử dụng gói bảo dưỡng này nếu có hư hỏng xảy ra thì quý khách sẽ được giảm giá 30% so với mức giá niêm yết thuộc về công ty Lọc nước an toàn.
 • Với những linh kiện còn lại của máy lọc nước nếu trong quá trình sử dụng gói bảo dưỡng này khách hàng muốn thay thế thì cần phải tính theo giá niêm yết của Lọc nước an toàn.
 • Quá trình bảo trì và bảo dưỡng máy lọc nước cũng như kiểm tra chất lượng nước tại nhà của khách hàng sẽ được diễn ra theo định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Lọc nước an toàn đảm bảo sẽ xử lý và khắc phục 100% sự cố liên quan đến máy lọc nước trong thời gian là 24 giờ đồng hồ.
 • Lọc nước an toàn cũng sẽ tư vấn việc sử dụng máy lọc nước cũng như giải pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt với khách hàng một cách tốt nhất.

Gói thứ 6: Gói Bảo trì (Safety)

Cuối cùng với gói dịch vụ bảo trì định kỳ Safety thì khách hàng tham gia sẽ được hưởng những quyền lợi bao gồm:

 • Được bảo trì, bảo dưỡng máy lọc nước và kiểm tra chất lượng nước tại nhà của quý khách theo định kỳ 3 tháng diễn ra 1 lần.
 • Đảm bảo rằng sẽ khắc phục, xử lý 100% sự cố trong thời gian 24h đồng hồ và miễn phí tiền công sửa chữa nếu có bất cứ sự cố phát sinh nào xảy ra. Nhưng lưu ý trừ trường hợp cần phải thay linh kiện cho máy lọc nước.
 • Lọc nước an toàn hỗ trợ tư vấn việc sử dụng máy lọc nước cũng như những giải pháp liên quan đến xử lý nguồn nước sinh hoạt hiệu quả.
 • Lọc nước an toàn hỗ trợ sục rửa màng RO cho quý khách nếu có bất cứ sự cố tắc bẩn nào xảy ra.

3. Mức chi phí tham gia Dịch vụ Bảo trì - Bảo dưỡng

Tùy thuộc vào từng gói cước mà quý khách tham gia với mức chi phí khác nhau thì Lọc nước an toàn sẽ đưa ra những lợi ích khác nhau cùng khách hàng. Cụ thể như sau:

3.1 Gói 324.000 đồng/năm

Với gói 324.000 đồng/năm tức là 27.000 đồng/tháng thì quý khách sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Được tư vấn sử dụng máy lọc nước cùng những giải pháp xử lý nguồn nước.
 • Được bảo trì bảo dưỡng máy.
 • Được kiểm tra chất lượng nước tại nhà định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Được xử lý và khắc phục 100% sự cố trong thời gian 24 giờ (trừ thay linh kiện).
 • Được hỗ trợ việc sục rửa màng RO.

3.2 Gói 1.075.000 đồng/năm

Với gói 1.075.000 đồng/năm tức là chỉ 89.950 đồng/tháng thì quý khách sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Được tư vấn sử dụng máy lọc nước cùng những giải pháp để xử lý nguồn nước.
 • Được bảo trì bảo dưỡng máy lọc nước.
 • Được kiểm tra chất lượng nước tại nhà theo định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Được hỗ trợ xử lý và khắc phục 100% sự cố trong thời gian 24 giờ.
 • Được hỗ trợ việc sục rửa màng RO.
 • Được thay thế lõi lọc là 5 lõi.

3.3 Gói 1.495.000 đồng/năm

Với gói 1.495.000 đồng/năm tức là chỉ 124.583 đồng/tháng thì quý khách sẽ được hưởng những lợi ích như sau:

 • Được tư vấn quá trình sử dụng máy lọc nước cùng các giải pháp liên quan đến xử lý nguồn nước.
 • Được hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng máy định kỳ.
 • Được kiểm tra chất lượng của nguồn nước tại nhà theo định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Đảm bảo quá trình hỗ trợ và xử lý khắc phục sự cố 100% chỉ trong thời gian 24 giờ.
 • Được hỗ trợ việc sục rửa màng RO.
 • Được hỗ trợ thay thế lõi lọc nước là 7 lõi.

3.4 Gói 1.695.000 đồng/năm

Với gói 1.695.000 đồng/năm tức là chỉ 141.250 đồng/tháng thì quý khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi như sau:

 • Được tư vấn quá trình sử dụng máy lọc nước cũng như những giải pháp liên quan đến xử lý nguồn nước.
 • Được bảo trì bảo dưỡng máy lọc nước.
 • Được kiểm tra chất lượng nước tại nhà định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Được hỗ trợ xử lý và khắc phục 100% sự cố liên quan máy lọc nước trong vòng 24 giờ.
 • Được hỗ trợ sục rửa màng lọc RO.
 • Được thay thế lõi lọc máy lọc nước 8 lõi.

3.5 Gói 1.385.000 đồng/năm

Với gói 1.385.000 đồng/năm tức là chỉ 115.416 đồng/tháng thì quý khách sẽ nhận được những ưu đãi dịch vụ như sau:

 • Được tư vấn quá trình sử dụng máy lọc nước cũng như những giải pháp xử lý nguồn nước.
 • Được hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng máy.
 • Được kiểm tra chất lượng của nước theo định kỳ 3 tháng 1 lần tại nhà.
 • Được xử lý và khắc phục 100% sự cố trong thời gian 24 giờ.
 • Được hỗ trợ sục rửa màng RO.
 • Được thay thế lõi lọc 6 lõi.
 • Được hưởng 30% ưu đãi khi thay thế các linh kiện như: Bình áp, màng lọc RO, bơm 8639 nếu hỏng khi sử dụng.

3.6 Với gói 1.585.000 đồng/ năm

Với gói 1.585.000 đồng/năm tức là chỉ 132.083 đồng/tháng thì quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi như sau:

 • Được tư vấn quá trình sử dụng máy lọc nước cùng những giải pháp xử lý nguồn nước.
 • Được bảo trì bảo dưỡng máy lọc nước.
 • Được kiểm tra chất lượng nước tại nhà định kỳ 3 tháng 1 lần.
 • Được hỗ trợ xử lý và khắc phục 100% sự cố trong thời gian là 24 giờ.
 • Được hỗ trợ sục rửa màng RO.
 • Được thay thế lõi lọc là 7 lõi.
 • Được ưu đãi giảm 30% khi thay thế những linh kiện khi dùng máy lọc nước như: Bình áp, màng lọc RO hay bơm 8369.

Hy vọng những gói dịch vụ Bảo dưỡng Bảo trì của thương hiệu Lọc nước an toàn Việt Nam sẽ đáp ứng tốt nhu cầu và làm hài lòng quý khách. Những thắc mắc liên quan cần tư vấn về dịch vụ bảo hành của thương hiệu máy lọc nước Lọc nước an toàn Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kĩ hơn!