""
Máy lọc nước bán công nghiệp 30L

(karofi)

9,243,000₫

10,270,000₫

Máy lọc nước bán công nghiệp 50L

(karofi)

13,480,000₫

12,132,000₫

Máy lọc nước bán công nghiệp 80L

(karofi)

14,870,000₫

13,383,000₫