""
Máy lọc nước Karofi Không Tủ KT-ERO80

(karofi)

2,990,000₫

5,180,000₫

Máy lọc nước Karofi Không Tủ KT-KT80

(karofi)

4,624,000₫

5,440,000₫

Máy lọc nước Karofi Không Tủ KT-KS80

(karofi)

5,295,500₫

6,230,000₫

Máy lọc nước không tủ Karofi KT-K8I-1

(karofi)

5,440,000₫

6,400,000₫

Máy lọc nước tiêu chuẩn N-e118

(karofi)

5,516,500₫

6,490,000₫

Máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi N-e119/U

(karofi)

6,298,500₫

7,410,000₫

Máy lọc nước Karofi E9RO

(karofi)

5,542,000₫

6,520,000₫

Máy lọc nước Karofi K-i238

(karofi)

6,621,500₫

7,790,000₫

Máy lọc nước ERO80

(karofi)

3,200,000₫

5,870,000₫

Máy lọc nước KSI80

(karofi)

5,737,500₫

6,750,000₫

Máy lọc nước thông minh K8I-1

(karofi)

6,094,500₫

7,170,000₫

Máy lọc nước thông minh K8IQ-2

(karofi)

7,131,500₫

8,390,000₫

Máy lọc nước Karofi KSI90-A

(karofi)

6,324,000₫

7,440,000₫

Máy lọc nước Karofi Không Tủ K9I-1A

(karofi)

6,511,000₫

7,660,000₫

Máy lọc nước thông minh K9IQ-2

(karofi)

7,998,500₫

9,410,000₫

Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A

(karofi)

7,429,000₫

8,740,000₫

Máy lọc nước Thetis KSP90

(karofi)

4,990,000₫

7,790,000₫

Máy lọc nước Thetis K9IP-2

(karofi)

8,627,500₫

10,150,000₫

Máy lọc nước Karofi 8 Cấp Optimus O-s128

(karofi)

6,808,500₫

8,010,000₫

Máy lọc nước Optimus O-s129/U

(karofi)

7,760,500₫

9,130,000₫

Máy lọc nước Karofi O-S129/A

(karofi)

7,216,500₫

8,490,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i128

(karofi)

7,131,500₫

8,010,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i129/U

(karofi)

8,007,000₫

9,130,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus O-i129/A

(karofi)

7,471,500₫

8,790,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228

(karofi)

7,947,500₫

9,350,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus O-i229/U

(karofi)

8,814,500₫

10,370,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i229/A

(karofi)

8,245,000₫

9,700,000₫

Máy lọc nước Karofi O-H128

(karofi)

6,490,000₫

9,590,000₫

Máy lọc nước Karofi Topbox T-s146

(karofi)

5,507,150₫

6,479,000₫

Máy lọc nước Spido S-s027

(karofi)

5,516,500₫

6,490,000₫

Máy Lọc Nước Karofi Spido S-s156

(karofi)

10,191,500₫

11,990,000₫

Máy lọc nước bán công nghiệp 30L

(karofi)

9,243,000₫

10,270,000₫

Máy lọc nước bán công nghiệp 50L

(karofi)

13,480,000₫

12,132,000₫

Máy lọc nước bán công nghiệp 80L

(karofi)

14,870,000₫

13,383,000₫