HOTLINE

024.666.066.44

0

GIỎ HÀNG

0 VNĐ

16 Máy lọc nước tủ đứng chất lượng nhất

Xắp xếp:

Máy lọc nước Karofi O-H128
Giá mới: 8,151,500₫
Giá ny: 9,590,000₫
Máy lọc nước Optimus O-i229/A
Giá mới: 8,245,000₫
Giá ny: 9,700,000₫
Máy lọc nước Karofi Optimus O-i229/U
Giá mới: 8,814,500₫
Giá ny: 10,370,000₫
Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228
Giá mới: 7,947,500₫
Giá ny: 9,350,000₫
Máy lọc nước Karofi Optimus O-i129/A
Giá mới: 7,471,500₫
Giá ny: 8,790,000₫
Máy lọc nước Optimus O-i129/U
Giá mới: 8,007,000₫
Giá ny: 9,130,000₫
Máy lọc nước Optimus O-i128
Giá mới: 7,131,500₫
Giá ny: 8,010,000₫
Máy lọc nước Karofi O-S129/A
Giá mới: 7,216,500₫
Giá ny: 8,490,000₫
Máy lọc nước Optimus O-s129/U
Giá mới: 7,760,500₫
Giá ny: 9,130,000₫
Máy lọc nước Karofi 8 Cấp Optimus O-s128
Giá mới: 6,808,500₫
Giá ny: 8,010,000₫
Máy lọc nước Thetis K9IP-2
Giá mới: 8,627,500₫
Giá ny: 10,150,000₫
Máy lọc nước Thetis KSP90
Giá mới: 6,621,500₫
Giá ny: 7,790,000₫
Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A
Giá mới: 7,429,000₫
Giá ny: 8,740,000₫
Máy lọc nước thông minh K9IQ-2
Giá mới: 7,998,500₫
Giá ny: 9,410,000₫
Máy lọc nước Karofi KSI90-A
Giá mới: 6,324,000₫
Giá ny: 7,440,000₫
Máy lọc nước thông minh K8IQ-2
Giá mới: 7,131,500₫
Giá ny: 8,390,000₫

Kiểu Tủ

Tiện Ích Máy

Loại Nước

Công Suất Lọc

Số Lõi Lọc

Kiểu Máy

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh