""
Máy lọc nước thông minh K8IQ-2

(karofi)

7,131,500₫

8,390,000₫

Máy lọc nước Karofi KSI90-A

(karofi)

6,324,000₫

7,440,000₫

Máy lọc nước thông minh K9IQ-2

(karofi)

7,998,500₫

9,410,000₫

Máy lọc nước Karofi K9IQ-2A

(karofi)

7,429,000₫

8,740,000₫

Máy lọc nước Thetis KSP90

(karofi)

4,990,000₫

7,790,000₫

Máy lọc nước Thetis K9IP-2

(karofi)

8,627,500₫

10,150,000₫

Máy lọc nước Karofi 8 Cấp Optimus O-s128

(karofi)

6,808,500₫

8,010,000₫

Máy lọc nước Optimus O-s129/U

(karofi)

7,760,500₫

9,130,000₫

Máy lọc nước Karofi O-S129/A

(karofi)

7,216,500₫

8,490,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i128

(karofi)

7,131,500₫

8,010,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i129/U

(karofi)

8,007,000₫

9,130,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus O-i129/A

(karofi)

7,471,500₫

8,790,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus i2 O-i228

(karofi)

7,947,500₫

9,350,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus O-i229/U

(karofi)

8,814,500₫

10,370,000₫

Máy lọc nước Optimus O-i229/A

(karofi)

8,245,000₫

9,700,000₫

Máy lọc nước Karofi O-H128

(karofi)

6,490,000₫

9,590,000₫

Máy lọc nước Karofi Optimus Duo O-D138

(karofi)

7,990,000₫

12,490,000₫